Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Sexíček erotický magazín | December 18, 2018

Scroll to top

Top

Rigth now get betting bonus from bookmakers

AIDS

AIDS
Erotický magazín

Již téměř 30 let známe onemocnění AIDS. Přesto panuje v naší společnosti stále mnoho mýtů a předsudků o této nemoci.

Faktem je, že na tuto nemoc umírají stále sta tisíce lidí. Nemoc AIDS je tak nadále velkým strašákem pro mnoho lidí. Vědci si pořád lámou hlavu nad tím, aby vymysleli účinný lék proti této nebezpečné nemoci.

Co je to AIDS?

AIDS je zkratka anglických slov Acquired Immune Deficiency Syndrome, které znamenají Syndrom získaného selhání imunity. Jedná se o nemoc, která byla popsána v roce 1981 americkým lékařem Friedmanem-Keinem. Od té doby je jednou z nejobávanějších nemocí na světa. Stále je totiž neléčitelná. Tuto nemoc způsobuje virus HIV. Hlavní prevencí proti této nemoci je kondom.

Původ nemoci AIDS

Jak se na tuto nemoc vůbec přišlo? Doktor Friedman-Kein nalezl u dvou homosexuálně orientovaných mužů Kaposiho sarkom. Tento kožní nádor se vyskytoval a objevoval u mladých lidí jen velmi zřídka a vzácně. Ve stejném roce byla u dalších mladých homosexuálně orientovaných mladíků popsána pneumocystová pneumonie, doprovázená jinými zdravotními problémy. Těchto případů velmi rychle přibývalo. Společným jmenovatelem všech těchto případů byl také rozvrat buněčné imunity. Od té doby se nemoci říká AIDS. To je tedy krátká geneze onemocnění AIDS.

Přenos infekce HIV

Virus HIV se přenáší třemi možnými způsoby. První způsob je přenos krevní cestou. Druhý způsob je přenos sexuální, třetí pak přenos vertikální cestou-z matky na plod. Virus HIV se objevuje ve všech tělních tekutinách. Nalezneme jej ve slinách, potu, moči atd. Nebezpečí přenosu však hrozí pouze krví, spermatem a mateřským mlékem. V ostatních tekutinách je množství viru zanedbatelné množství, takže při kontaktu s nimi nedochází k přenosu HIV a to i za použití lubrikačního gelu. K nákaze zdravého člověka tedy nemůže dojít prostřednictvím polibku, objetí nebo podání ruky. K přenosu viru HIV rovněž nemůže dojít přenosem z hmyzu.

Epidemiologie

Onemocnění AIDS patří mezi pandemie. Jde tedy o epidemii, která zasahuje celé kontinenty. Některá čísla jsou opravdu děsivě velká. Koncem roku 2009 žilo na celém světě téměř 31 milionů dospělých a 2,5 milionů děti s HIV/AIDS. Přibližně asi 30 milionů lidí na AIDS již zemřelo. V České republice bylo ke konci roku 2010 hlášeno 1522 HIV pozitivních osob trvale žijících na našem území.

Průběh nákazy

Samotná infikace virem totiž nestačí. Virus HIV může v našem těle přebývat velmi dlouhou dobu, někdy se jedná o roky i desítky let a žádné problémy virus HIV nepůsobí. Není však úplně nečinný. Během roků se množí a snižuje v krvi počet CDA+ lymfocytů. Nemoc AIDS propuká až v momentě, kdy jsou splněny dvě podmínky. Jednou z nich je rozhodně pozitivní test na přítomnost viru HIV, druhou jsou zdravotní problémy, které jsou přesně definované. Náleží mezi ně například aspoň jeden měsíc neustávajícího průjmu, neustávající kašel, ztráta až 10 procent celkové tělesné hmotnosti, a také opakovaný zápal plic, či tzv. Kaposiho sarkom. Ten se projevuje na těle jako rudá až fialová vyrážka, jedná se však o nádor způsobený herpesvirem. Může se objevit kdekoliv na lidském těle nebo dokonce i v ústní dutině nebo v oku.

Prevence proti AIDS

Jak se proti AIDS bránit? Lékaři mohou léčit jenom projevy nemoci, nikoliv příčinu samotnou. Hodně tedy záleží na druhu příznaků, pečlivosti a velké pozornosti v léčbě. Všechny tyhle věci hrají důležitou roli v délce života nemocného člověka s AIDS. Bezprostřední příčinou smrti je nejčastěji zápal plic, který lidské tělo už nezvládne. Závěrem je potřeba říci, že HIV pozitivní člověk je osoba jako každá jiná, má právo na stejnou péči a léčbu jako všichni ostatní pacienti a nelze vůči němu být zaujatý nebo mít jakékoliv předsudky.