Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Sexíček erotický magazín | June 14, 2024

Scroll to top

Top

Rigth now get betting bonus from bookmakers

Asexuál

Erotická encyklopedie -> Erotický slovník -> Asexuál


Asexuál – Označení jedince, který má absenci sexuální touhy nebo absence sexuální přitažlivosti, případně obojího současně.

Asexualita není brána jako celibát, či dobrovolné nebo povinné vzdání se sexuálního života, ale jedná se o absenci touhy po partnerovi. Jedinec s touto poruchou nemá chuť na sexu.

Rozhovor s asexuálem pro DVTV:

Podobné výrazy ke slovu asexuál

Heterosexuál – Člověk, kterého přitahuje opačné pohlaví.

Homosexuál – Člověk, kterého přitahuje stejné pohlaví.

LGBTQA – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Questioning, Asexual (rozšířené označení menšinové skupiny).

Pansexual – Člověk kterého přitahují všechny typy bez ohledu na jejich pohlavní identitu (muži, ženy, homosexuálové, transexuálové…).

Parafilie(sexuální deviace, aberace) – Sexuologické označení pro takové vlastnosti sexuality, které je v příslušné kultuře, zemi a době považováno za poruchu osobnosti nebo nenormální.


Erotická encyklopedie -> Erotický slovník -> Asexuál