Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Sexíček erotický magazín | October 3, 2023

Scroll to top

Top

Rigth now get betting bonus from bookmakers

Kotvičník

Erotická encyklopedie -> Erotický slovník -> Kotvičník

KOTVIČNÍK ZEMNÍ (Tribulus terrestris)

Kotvičník je jednoletá poléhavá bylina z čeledi kacibovitých, využívaná jako léčivka už velmí dávno v Mezopotámii, staré Číně a Indii. Sušená rostlina obsahuje vysoký podíl steroidních saponinů (převažuje protodioscin a diosgenin), fytosterolů (hlavně β-sitosterol, stigmasterol a kampesterol), dále řadu bioflavonoidů, glykosidů a také alkaloidy (harman a další).

Jak bylo prokázáno mnoha vědeckými studii v nedávné době, kotvičník má prokazatelné účinky na reprodukci, účinky afrodiziakální, antibakteriální, antikarcinogenní, antioxidační, diuretické, antidiabetické, kardiovaskulární a mnohé další.

Co kotvičník přináší?

  • Afrodiziakální účinky byly prokázány pokusy na několika druzích zvířat a potvrzeny i na lidech (ženy, dávka 7,5 mg extraktu z kotvičníku na 1 kg váhy po 4 týdny, závěrečné vyhodnocení FSFI (Female Sexual Function Index) prokázalo významné zlepšení v oblasti touhy, vzrušení a podobných sexuálních ukazatelích proti kontrolní skupině s placebem)
  • Účinky na erektilní dysfunkci: při pokusech na primátech bylo potvrzeno statisticky významné zvýšení hladiny testosteronu a dihydrotestosteronu už při dávce 7,5mg/kg účinky na reprodukci: na zvířatech prokázán ochranný vliv extraktu z kotvičníku na poškození spermatogeneze toxickými látkami.
  • U křepelek vykázal kotvičník zvýšení produkce vajec, jejich vyšší hmotnost a silnější skořápku. U krys se syndromem polycystického vaječníku kotvičník snížil počet cyst a současně zvýšil počet žlutých tělísek ve srovnání s kontrolní skupinou, předpokládá se jeho pozitivní působení na vyvolání ovulace a obnovení činnosti vaječníků i u dalších druhů.
  • Antimikrobiální aktivita: prokázána pro řadu bakterií a kvasinek způsobujících infekce močových cestkardiovaskulární účinky.
  • V tradiční čínské medicíně se plody kotvičníku používají k léčbě vysokého krevního tlaku a ischemické choroby srdeční. Pokusy na krysách skutečně potvrdily snížení krevního tlaku úměrné dávce extraktu a také ochranu stěn cév před aterosklerózouurologické účinky.
  • V tradiční indické medicíně se pro léčbu ledvinových kamenů používá také kotvičník zemní, zatím bylo potvrzeno jen pokusy in vitro.antikarcinogenní vlastnosti: potvrzen účinek extraktu z kotvičníku na inhibici růstu buněk lidského nádoru jater redukce koncentrace cholesterolu v krvi.
  • Na zvířatech prokázán významný vliv extraktu z kotvičníku na snížení koncentrace cholesterolu proti kontrolní skupině, včetně částečného regeneračního účinku na stěnu aorty poškozené usazenými pláty cholesteroluantidiabetické vlastnosti.
  • Na potkanech a krysách s diabetem prokázán účinek extraktu z kotvičníku na regeneraci diabetem poškozených jater a na snížení hladiny glukózy a glykovaného hemoglobinu v krvi, včetně snížení celkového cholesterolu, triglyceridů a LDL-cholesteroluúčinky na sportovce použita dávka 1875 mg extraktu za den po 20 dní, skupina užívající extrakt vykázala zvýšení svalové kapacity, nižsí koncentraci laktátu po zátěži, vyšší aerobní práh atd., plus zvýšení koncentrace testosteronuochranný účinek na ledviny.
  • U myší prokázán účinek extraktu z kotvičníku na snížení poškození ledvin při podáváni cisplatiny.

Kotvičník na české Wikipedii.


Erotická encyklopedie -> Erotický slovník -> Kotvičník